afwijzing aanvraag ondersteuning 2008

in 2008

afwijzingsbrief gemeente Amsterdam ondersteuning stichting Gijzelgracht 2008

download pdf afwijzing aanvraag ondersteuning 2008

afwijzing gemeente Amsterdam aanvraag ondersteuning 2008_Pagina_1 afwijzing aanvraag ondersteuning 2008_Pagina_2

zie onze reactie op deze afwijzing