Bloeiende NZ/lijn stationsomgevingen – op papier…

in 2016

rode loper, pag-38 impressie Vijzelgracht-2008

Mede op instigatie van de Stichting Gijzelgracht heeft de NZ lijn in 2010 een programma bedacht om te volgen of de omgevingen van de stations ook daadwerkelijk kunnen functioneren als stationsomgeving. Is de aansluiting op ander openbaar vervoer op orde? Kunnen er fietsen worden geparkeerd? Is het bestemmingsplan aangepast? Kortom: is er ook een visie wat gewenste en minder wenselijke ontwikkelingen betreft?

Eens per jaar doet de verantwoordelijk wethouder over de voortgang van dit alles verslag aan de gemeenteraad, zo ook op 6 april jongstleden.

Conclusie: de vaart zit er in, laat die metro maar rijden, we zijn er klaar voor. We citeren: Fietsparkeren staat in Amsterdam hoog op de agenda. Het fietsparkeren rond de NZ lijn wordt afzonderlijk in beeld gebracht binnen het Meerjarenprogramma Fiets 2012 – 2016 en de bijlage met stoplichten overzicht in het bijzonder. Dit overzicht toont de laatste stand van zaken. Aangezien in dit overzicht inmiddels vrijwel alle stoplichten op groen staan verandert de status van dit onderwerp van zorgpunt naar aandachtspunt.

De realiteit achter deze tekst is echter een geheel andere wat de plaatsing van 700 fietsen rond station Vijzelgracht betreft. Want waar laat de gemeente Amsterdam deze hoeveelheid fietsen? Voor het hoofdkwartier van de firma Heineken? Midden op het Weteringcircuit? Er is het laatste jaar een veelheid van tekeningen geproduceerd, die tot op heden niet tot een bevredigende oplossing hebben geleid. Een zelfde verhaal kan gehouden worden over de aanwezigheid van een visie op het gebied. Er is een goed verhaal door de ondernemersvereniging De Vijzel geproduceerd. De praktijk wijst uit dat het is bedoeld voor een plek onder in een ambtelijke la…Ook is er enthousiast gewerkt aan een verhaal over de herinrichting van het Weteringcircuit. Dat ligt naast het verhaal van de ondernemersvereniging, denk ik.

Het station Vijzelgracht moet na het Centraal Station het drukste overstappunt van de NZ lijn worden. Lijn 16 verdwijnt en er komt naast lijn 7 en 10 een derde oost -west tramverbinding bij. Gaat dat lukken, op de smalle halte op de Weteringschans?

Deze vragen zijn de dienstdoende raadsleden voorgelegd en zij deelden de bovengenoemde zorgen volkomen. En het lijstje zorgpunten is met gemak aan te vullen, zo bleek bij de behandeling van dit agendapunt. Wethouder Litjens heeft huiswerk meegekregen en moet na de zomervakantie met een realistisch verhaal komen. Wordt vervolgd!

Tijdens deze vergadering toonde de raad zich behoorlijk activistisch. Want wat het heikele punt van de start NZ lijn aangaatt heeft de Amsterdamse raad het GVB en de wethouder min of meer onder curatele gesteld. Niet het GVB, niet wethouder Litjens, maar de raad wenst te bepalen of de NZ lijn uit de startblokken kan. Pas nadat de raad met alle betrokken partijen bij de oplevering en exploitatie NZ lijn heeft gesproken, het vertrouwen heeft dat er zonder kinderziektes begonnen kan worden, mag de NZ lijn gaan rijden. Zeg niet dat er geen wijsheid zit bij uw volksvertegenwoordigers!

Reageer