Luchtkwaliteit monitoren op de Vijzelgracht

in 1 parkeergarage, ACTUEEL

GGD, NZ/lijn, Gijzelgracht starten monitoring luchtkwalitiet Vijzelgracht met palmesbuisjespalmesbuisjes, nz/lijn, ggd, stichting Gijzelgracht, monitoring luchtkwaliteit VijzelgrachtDe afgelopen 10 jaar is de luchtkwaliteit rond de bouw van het metrostation op de Vijzelgracht regelmatig gemeten. Twee verschillende systemen doen deze meting. Op basis van de metingen zijn er maatregelen getroffen in en om de bouwput. Zo werd alle Diesel ‘aandrijving’ op en naar het bouwterrein aan Europese regelgeving onderworpen.

Dominant is de Palmesbuisjes methode: kleine reageerbuisjes worden met de opening naar onderen bevestigd op plaatsen aan gevels en bomen, als meetpunten in de openbare ruimte, daar waar het verkeer aanwezig is en de uitstoot van de bouwput ook wordt meegenomen. Wij (Gijzelgracht en GGD) hebben dit jaar ook de Palmesbuisjes achter de gevels van de oost- en westzijde van de Vijzelgracht geplaatst om een indruk van het spreidingpatroon van de luchtvervuiling in de directe omgeving van de Vijzelgracht te krijgen. Veel mensen leven en slapen aan de achterzijde van de gevellijn. Ook valt de  grote speelplaats van de basisschool ‘De Kleine Reus’ daaronder. De meting gaat 2 jaar duren.

De laatste meting werd gesponsord door Milieu Defensie en gaf ook weer aan dat we op de Vijzelgracht, met name aan de oostzijde (Noorderbuurt) in een onacceptabele zone verkeren, voornamelijk veroorzaakt door het drukke en versmalde tweerichtingen verkeer op de gracht, meer dan 40 µg /m³ stikstofdioxide, grenswaarde tot en met 2014 de norm, volgens de Wet Milieubeheer.

De uitstoot van de bouwput zal volgens de NZlijn afnemen omdat de werkzaamheden komende jaren vooral onder het maaiveld zullen plaatsvinden en de gracht weer in oude staat hersteld gaat worden (Rode Loper uitrol). Met als gevolg dat er verdunning van de vervuiling komt, en er een betere milieusituatie zal ontstaan, tenminste lager dan 40 µg/m³.  Beperking van de verkeerssnelheid kan vervolgens ook nog een verlagende bijdrage leveren.

Een heikel punt vormt de voorgenomen bouw van een parkeerlift garage op Vijzelgracht voor 270 plaatsen, toegang en uitritten op de ventweg van de Weteringbuurt.  Voor ons ook een reden om nieuwe metingen te doen die straks als uitgangspunt dienen (0-meting) om het effect van zoveel extra autobewegingen aan de westzijde van de Vijzelgracht vast te kunnen stellen. We zullen om het halfjaar de meetwaarden op onze site www.gijzelgracht.nl  bekend maken.

26 mei 2014

J.Monasso