Heeft u nog een idee voor invulling Vijzelgracht (tijdelijk) ??

in 2014, ACTUEEL

De laatste bewonersbrief van de Dienst Metro bevatte een opmerkelijke zinsnede. De omgeving van het station Vijzelgracht krijgt iets aangeboden. Een cadeau is altijd leuk, dus als de Dienst Metro ruimte tijdelijk aan de buurt terug geeft, is dat op zich een vreugdevolle mededeling. Toch? Sterker, helemaal als je twee maal een cadeau aangeboden krijgt. Eerst de omgeving rond het noordelijk deel van het bouwterrein ( per januari 2015) en vervolgens in maart het zuidelijke deel.

De feestvreugde duurde kort. Tot het moment dat enkele bewoners en ondernemers rond deze feestterreinen vroegen wat dat nu precies betekende: ruimte tijdelijk terug naar de buurt. Hoe lang is tijdelijk? En wat gaat er in de tussentijd dan gebeuren? Op een alternatief parkeerterrein zit niemand te wachten, dat is wel duidelijk. Gaat de Rode Loper dan versnelt aangelegd worden? Langzaam drong het door dat het jarenlang aankijken tegen een bouwterrein geen lolletje is, maar dat een tijdelijke loze ruimte niet veel beter is.

Tja.

De NZ lijn is nog niet af, de afbouw duurt nog wel even. Daarvoor is bovengronds aanzienlijk minder ruimtebeslag nodig. Liefst helemaal niets meer. Maar bovengronds zitten we in deze omgeving nog met een paar lastige dingetjes, die allemaal met elkaar samenhangen: de afbouw NZ lijn, de komst van de Rode Loper (vanaf 2016) en de bouw van een bewonersparkeergarage.

Hekken kunnen verwijderd worden, en dan ligt er een groot openbaar gebied te wachten op een tijdelijke invulling. Tijdelijk, want de bouw van de parkeergarage betekent dat een deel van het terrein weer gaat dienen als…bouwterrein!

En daarna gaat er gewerkt worden aan de realisering van de Rode Loper. Eerst wordt het deel op de Vijzelgracht aangelegd, zodat per ultimo eind 2017 de directe omgeving van het station er keurig bij ligt. En inderdaad, in 2018 volgt de rest van de Vijzelstraat. Kortom, het blijft in deze omgeving nog een paar jaar redelijk onrustig. Maar voor goede ideeën voor een tijdelijke invulling voor de Vijzelgracht houdt de redactie zich aanbevolen!