lekkage Vijzelgracht 17-01-2012

in 2012

Gistermiddag is in de bouwput van station Vijzelgracht een kortstondige lekkage ontstaan, waarbij water en zand de bouwput in lekte.

Ik wil u graag informeren over deze calamiteit en wat we gedaan hebben om deze lekkage te stoppen.

Nieuwe fase ruwbouw
Op de Vijzelgracht zijn we een nieuwe fase ingegaan. Er worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van voorzetwanden en voor de ontvangst van de tunnelboormachines. Tijdens deze werkzaamheden is een stalen afdekconstructie voor een diepwandvoeg beschadigd. Deze beschadiging heeft geleid tot de kortdurende lekkage.

Snelle aanpak lekkage
De lekkage deed zich op een diepte van ruim 26 meter onder NAP in de wand van de bouwput aan de zijde van Maison Descartes, ter hoogte van Vijzelgracht nr. 6. Na ongeveer 5 minuten is met een noodoplossing het lek tijdelijk gedicht. Daarna heeft de aannemer dinsdagavond en nacht een definitieve afdichting gemaakt.


Risico’s minimaliseren en alert blijven

Ook nu blijkt dat ondanks deze nieuwe fase waarin het casco van de bouwput gereed is, risico’s niet uit te sluiten zijn. Bij de Noord/Zuidlijn zijn we daar dan ook op voorbereid. Om de risico’s van het bouwproces in station Vijzelgracht te beheersen nemen we diverse maatregelen om zo veilig en gecontroleerd mogelijk te kunnen werken. Het in de afgelopen jaren bevriezen van de diepwandvoegen en het toepassen van overdruk om risico’s op lekkages en opbarsten van de grond te voorkomen, zijn daar een voorbeeld van. Ook zijn in de bouwput verschillende materialen aanwezig om snel op te kunnen treden.

Ten slotte is alertheid van groot belang om in geval van een calamiteit snel te kunnen reageren. Daaraan besteden we veel aandacht en dat heeft in dit geval goed gewerkt: door het snelle optreden van aannemer is het lek snel gedicht.

Voorzetwanden

Deze lekkage is opgetreden in de ruwe, niet-afgewerkte wand van het station. Komend jaar gaan we voorzetwanden storten in station Vijzelgracht. Dit zijn de ‘afwerkwanden’ die op de ruwe diepwanden aansluiten. Deze twee wanden samen vormen uiteindelijk de waterdichte massieve muren van het station.

Meten van zettingen van panden

De effecten van de lekkage op de omgeving zijn nauwkeurig gemonitord. Hieruit is gebleken dat bij de panden Vijzelgracht nr. 4, 6 en 8 een kleine zetting is opgetreden variërend tussen de 1 en 2 mm. Deze zetting is direct na de lekkage ontstaan. De positie van de panden is tot vanmorgen continu bewaakt en verder niet meer veranderd. Vandaag controleren we of er (cosmetische) schade opgetreden is. Mocht daarvan sprake zijn dan wordt deze in overleg met de bewoners meteen hersteld. Dat is exact dezelfde aanpak als bij het boren van de tunnels voor de Noord/Zuidlijn.

Suggesties of vragen?
Bouwen zonder overlast is helaas niet mogelijk. Dat realiseren we ons ook nu weer.
Als u vragen heeft over onze deze calamiteit of andere werkzaamheden, of ideeën hoe het anders of beter kan, kunt u altijd contact opnemen met Boukje Witten (06 – 2180 7596 of via b.witten@nzl.amsterdam.nl)

Boukje Witten
Projectbegeleider Vijzelgracht
Dienst Noord|Zuidlijn
Gemeente Amsterdam