opzetten klankbordgroep Noord/Zuidlijn station Vijzelgracht Amsterdam ’05

in 2005