POLITIEK CAFĒ op Woensdag 5 maart a.s. van 17.00u – 19.30u, Hotel Mercure Noorderstraat 46

in 2014

BUURTBEWONERS LET OP UW ZAAK

WE GAAN WEER STEMMEN, OOK OVER ONZE EIGEN OMGEVING!

Namens buurtvereniging Wetering Verbetering en de Noorderbuurt nodigen wij jullie uit voor een discussie/informatie avond met kopstukken van politieke partijen uit de gemeenteraad:

EEN POLITIEK CAFĒ op Woensdag 5 maart a.s. van 17.00u – 19.30u, Hotel Mercure Noorderstraat 46.

De bedoeling van deze avond is dat wij gemeente raadsleden en portefeuillehouders vragen uitleg te geven over het huidige en komende beleid aangaande de belangrijkste onderwerpen voor onze buurt. Sommige politici zullen we niet terug zien, anderen keren terug in zogenaamde bestuurscommissies!

Waar gaat het over?:
de verwachte verkeerschaos door afsluitingen van het Leidseplein, de Museumbrug stad in en straks de stroom auto’s die een parkeerplaats gaan zoeken in de parkeerliftgarage aan de ventweg op de Vijzelgracht (270 plaatsen).
De samenhang tussen deze verschillende plannen ontbreekt in het huidige beleid.
We verwachten een toename van verkeersbewegingen in onze buurt en een verslechtering van de toch al beroerde luchtkwaliteit rond de Vijzelgracht.

Als de parkeergarage op de Vijzelgracht er dan toch moet komen (waar velen uit onze buurten om diverse redenen op tegen zijn), hebben wij een beter plan. In het Rode Loper overleg heeft de heer Doeswijk een alternatief plan ingediend wat minder overlast biedt en de verkeersmobiliteit ten goede komt. Het plan ligt 5 maart ook ter inzage in Mercure.

Enkele buurtbewoners hebben vooral grootse plannen met de invulling van de restruimte boven het station. Zij zullen u daarover ook informeren.

En wat gaat er gebeuren met de leegstand van panden als Maison Descartes, het Luzac college en het Prinsengracht ziekenhuis?

Kunnen wij nog invloed uitoefenen op het huidige en komende beleid?, laat dan je stem horen en ga in gesprek met de aanwezige politici volgende week woensdag 5 maart.

In het politiek café worden bovengenoemde zaken toegelicht door verschillende buurtvertegenwoordigers en krijgen politici de gelegenheid hun visie en standpunten te geven.
Voor versnaperingen wordt gezorgd en breng vooral uw goede humeur mee, er liggen nieuwe inspraak kansen voor ons.
Laat die kans niet lopen!

Bijeenkomst: 5 maart
Tijd: 17.00 – 19.30
Plaats : Hotel Mercure (Arthur Frommer)
Noorderstraat 46

AGENDA Politiek Café

– Wat zijn de gevolgen/ invloed van een eventuele parkeergarage boven Metrostation Vijzelgracht met de ingangen aan de ventweg gelegen. Hoe gaat men om met de reeds aanwezige lege parkeergarages in particuliere handen. Initiatief Parkeren in de buurt.?

– De inrichting van de Rode Loper op de Vijzelgracht en het alternatieve plan van Peter Doeswijk en hoe ziet men de voetgangers en winkelend publiek zich daarin bewegen.

– De gevolgen van de afsluiting van het Leidseplein en van de Museumbrug voor het autoverkeer stad in. Welk verkeerscirculatieplan hebben de partijen voor onze buurten in gedachte.

– De invulling van de restruimte in het Metrostation

– en hoe gaat men om met de reeds hoge luchtverontreiniging op de Vijzelgracht.
( > 40 microgram aan beide gevelzijden Vijzelgracht).

Via maquettes proberen wij de standpunten van de buurt visueel en begrijpelijk te maken.

Zie ook de websites van www.gijzelgracht.nl / Archief/ 1. Parkeergarage/ keuze: Raadsadres ‘14’ Rode Loper’….. en vanaf 3 maart op www.weteringverbetering.nl.

Wij hebben de volgende partijen uitgenodigd:

PvdA, VVD, Groen Links, D66, SP, CDA, Red Amsterdam

Met vriendelijk groet,

Namens WeVe en Noorderbuurt

J.A. van Zwieten en
J. Monasso