d’ Oude Stadt

Geluidsoverlast en Bouwcirculaire 2010

21.05.2012

De nieuwe circulaire Bouwlawaai 2010 biedt de burger/omwonende van een bouwterrein nog steeds onvoldoende bescherming tegen geluidhinder.

De circulaire bedrijft struisvogelpolitiek, verklaart het gebied boven de 80dB(A) vogelvrij, terwijl daar juist de echte bouwhinder aangrijpt. Bovendien past de meet- en rekenmethode voor Industrielawaai, waar de circulaire 2010 mee werkt, […]

Meer en reageer →

BCU verslagen 2011

02.08.2011

Download en bekijk hier de BCU-verslagen 2011 (PDF)

2011 01 17 Verslag BCU VZG 122

2011 02 14 Verslag BCU VZG 123

2011 03 14 Verslag BCU VZG 124

2011 04 11 Verslag BCU VZG 125

2011 06 20 Verslag BCU VZG 126

2011 […]

Meer en reageer →

brf. 1-12-08 gem. amsterdam ondersteuning bewoners

01.12.2008

brf. 1-12-08 gem amsterdam onderst. bewoners

klink op bovenstaande  link om document te downloaden.

klink op afbeelding brief voor vergroting om te lezen.

Meer en reageer →