geluidshinder

Geluidsoverlast en Bouwcirculaire 2010

21.05.2012

De nieuwe circulaire Bouwlawaai 2010 biedt de burger/omwonende van een bouwterrein nog steeds onvoldoende bescherming tegen geluidhinder.

De circulaire bedrijft struisvogelpolitiek, verklaart het gebied boven de 80dB(A) vogelvrij, terwijl daar juist de echte bouwhinder aangrijpt. Bovendien past de meet- en rekenmethode voor Industrielawaai, waar de circulaire 2010 mee werkt, […]

Meer en reageer →

Circulaire Bouwlawaai Rijksoverheid

29.03.2012

Het beoordelingkader van hinderbeleving is in deze nieuwe circulaire scherper gesteld in dagwaardeduur (7.00u > 19.00u) van “lang en hard”  bouwlawaai naar “kort en hevig ten opzichte van de vorige circulaire uit 1991. Daarin gold voor bouwlawaai boven 80 dB(A) een “volledig onaanvaardbaar” als kwalificatie, nu luidt de mededeling van de minister […]

Meer en reageer →

DMB beleidsnotitie Bouwlawaai en werktijdontheffing

19.03.2012

Lees hier de notie van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van 29 februari 2009. De notitie betreft richtlijnen een aanbevelingen omtrent bouwlawaai en werktijdontheffing. Download DMB beleidsnotitie Bouwlawaai en werktijdontheffing (pdf)

Meer en reageer →