Afspraken over uitgangspunten voorwaarden parkeergarage Vijzelgracht

in 1 parkeergarage

Hier kunt u de nota ‘Afspraken over uitgangspunten voorwaarden parkeergarage Vijzelgracht’,
van 27-08-2012 van de sector openbare ruimte, afdeling projecten van de gemeente Amsterdam
inzien/downloaden. De vraag is hoe verhoudt zich de planning van de parkeergarage tot de Rode Loper verhaal? In de planning van de Rode Loper vormt de Vijzelroute het sluitstuk!

Klik op het bericht om de nota te lezen of download de PDF via deze link: ‘Afspraken over uitgangspunten voorwaarden parkeergarage Vijzelgracht’