Procedure Bestemmingsplan Parkeergarage Vijzelgracht Zienswijze parkeergarage.

in 1 parkeergarage, ACTUEEL

1) Beeldbepalende verstoringen.
Het was tien jaar geleden al duidelijk dat de weerstand tegen de bouw van deze garage groot zou zijn. Dat had onder meer te maken met esthetische aspecten aangaande een zeer historische bouwomgeving. De hoogte van de lifthuizen en de op- en afritten voor de parkeergarage vormen hier een breekpunt. De zichtlijn in het voetgangersgebied van de Vijzelgracht westzijde van Noord naar Zuid wordt geblokkeerd, terwijl het middelste lifthuis het doorzicht van de dwarsstraatjes aan weerskanten van de Vijzelgracht afsluit.
Waarom is deze kwestie belangrijk? Unesco heeft immers aangegeven dat alle toegangen rond het NZstation zonder dakafschot worden opgeleverd. Is aan hen ook expliciet de plannen van een liftgarage met de vereiste verheffingen voorgelegd?
2) Terugplaatsing bomen.
Ook zouden de maaiveld voorzieningen vereist voor de parkeergarage de herbeplanting van de dubbele bomenrij schaden. Bij de parkeergarage voorzieningen horen ook nog vlucht- en onderhouds-luiken in het maaiveld. Wel, het is uitgesloten dat dit slechts twee bomen minder terugbeplanting betekent, zoals het ontwerp bestemmingsplan vermeldt.
De ingetekende bomen op het Rode Loper ontwerp geeft überhaupt een misleidende voorstelling van zaken. Men heeft zelfs bomen ingetekend tussen de Metro-uitgang Maison Descartes en de verkeersstroken op de Vijzelgracht!?
Toegezegd is dat er 42 bomen terug komen. O.i. wordt dat een illusie, als de aanrijdroute van de parkeergarage via de ventweg tot stand komt. Dat leidt ertoe dat de groene bomenzoom van voorheen hier midscheeps om zeep wordt geholpen. Mooie woorden over “autenticiteit en integriteit” geplengd in de historische paragraaf van het bestemmingsplan ten spijt passen hier niet langer op een historische omgeving.
3) Een liftgarage kent een andere dynamiek dan een hellingbaangarage.
De overlast voor de bewoners aan de ventweg en in de achterliggende buurt betreft meerdere aspecten, hoe zeer is daar rekening mee gehouden? Na 17 jaar uitzicht op bouwhekken mag je daar als buurt toch wel enig begrip voor opeisen. Hoeveel autoverkeer zal de vergunninghoudergarage in de Weteringbuurt meer aantrekken?
Het gaat om een 24uurs garage; hoeveel ruchtbaarheid geeft dat zo vlak voor je voordeur? Het gaat hier niet om verkeersdecibellen, maar om liftrobotten met mechanisch aangedreven onderdelen en sluitluiken; het gaat om nachtelijke stemmen en slaande portieren. Het betreft ook koplampen die dwars door gordijnen heen komen. En soms om (stinkende) auto’s, die niet willen starten; blokkades die filevorming veroorzaken. En tenslotte de onderhouds-beurten van zo’n liftgarage zijn frequenter en intensiever!
Daar heeft een omgeving van hellingbaangarages doorgaans geen last van!
Zit deze parkeergarage niet te dicht op de aanwonenden??

Dit zijn voor ons belangrijke bezwaarpunten ten aanzien van de voorgenomen plannen van het Stadsdeel. Zodra plan D(oeswijk) aan bod komt en wordt overgenomen in het definitieve RodeLoper ontwerp zal menigeen zijn bezwaren afzwakken of zelfs intrekken. Een redelijk compromis is dan misschien mogelijk.

NB Uitermate ongelukkig is het reactietijdstip van 6 januari, het blijkt tot die datum vakantie te zijn waarin een ‘participerende’ inspanning nauwelijks gedeeld kan worden.

J.Monasso, mede namens de Buurtraad Amstelveld, 27 januari 2014.

{ 1 reactie }

1 jan monasso 27 september, 2015 om 21:42

Ondanks de tegemoetkoming van het DO Rode Loper inzake de ontsluiting van parkeerlift garage via de
de rijbaan van de Vijzelgracht blijven wij het standpunt in de zienswijze handhaven.