ontheffingen

Geluidsoverlast en Bouwcirculaire 2010

21.05.2012

De nieuwe circulaire Bouwlawaai 2010 biedt de burger/omwonende van een bouwterrein nog steeds onvoldoende bescherming tegen geluidhinder.

De circulaire bedrijft struisvogelpolitiek, verklaart het gebied boven de 80dB(A) vogelvrij, terwijl daar juist de echte bouwhinder aangrijpt. Bovendien past de meet- en rekenmethode voor Industrielawaai, waar de circulaire 2010 mee werkt, […]

Meer en reageer →